Damlama Sulama Nasıl Yapılır

Damlama Sulama Nasıl Yapılır

Damla sulama yönteminde en temel ilke bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan her defasında az miktarda sulama suyunu basınçlı bir boru ve damlatıcılar yardımıyla sık aralıklarla yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir.

Sistemin en önemli özelliği alanın tamamı ıslatılmayıp sadece bitki sırası ve kökleri boyunca ıslak bir şerit elde edilir ve bitki sıra arasında kuru bir alan kalır. Böylece mevcut sulama suyundan en üst verimde yararlanılır.

Damlama Sulama Fiyatlandırma yapılırken göz önünde tutulması gereken bilgiler  aşağıda belirtilmiştir.

  • Sistemin kurulacağı alanın,arazinin,bahçenin ölçülendirilmiş krokisi.
  • Araziniz eğimli ise kotlar arasındaki farklar.
  • Kroki üzerinde bitkilerin çeşitlerinin ve yerleri,
  • Su kaynağınız hakkındaki bilgi,
  • Var ise pompanızın ve döşenmiş tesisatın giriş çıkış ölçüleri.